Книжна борса в Регионален исторически музей – Ловеч

През целия месец юли в изложбената зала „Покрит мост“ на Регионален исторически музей – Ловеч ще има книжна борса на музейните издания. Представени са 15 заглавия – сборници и специализирани самостоятелни издания, дело на екипа на РИМ – Ловеч и подходящи както за специалисти, така и за по-широка аудитория, изкушена от познанието за историята на […]

Онлайн енциклопедия на Габрово

„Онлайн енциклопедия на Габрово” е създадена по проект на Обществен комитет „Васил Левски“ – Габрово, част от програма „Култура“ на Община Габрово. Проектът е реализиран в подкрепа на кандидатурата на града за Европейска столица на културата 2019. Енциклопедията включва статии за личности, събития, обекти и др. от миналото и настоящето на Габрово. Към съдържанието на […]

Краезнанието в България

Първата краеведска книга издава Георги Сава Раковски през 1854 г. в Одеса и е озаглавена „Показалец или ръководство как да се изискват и издирват най-стари чърти нашего бития, язика, народопоколение, старого правления, славного произшествия и пр.“ Книгата систематизира живота на българите в шест части: 1. Фолклор, празници, обичаи, бит; 2. Днешни българи; 3. Историко-географски бележки; […]