Вековните букови гори в Централен Балкан стават част от сериен обект на Юнеско

Вековните гори, рзположени в деветте резервата на Централен Балкан: Боатин, Царичина, Козя стена, Стара река, Джендема, Северен Днжендем, Стенето, Пеещите…