All posts by Кирил Стоянов

12юни/21

Интервю с Кирил Стоянов – общински съветник в Айтос (1991-2003 г.)

И. Д. Господин Стоянов, малки, но успели държави се отличават с многообразие на културата. Сингапур работи с 4 официални езика, един от които е английският. Смятате ли, че ако въведем английския език като втори официален, инвестиционниятRead More…