All posts by Никола Тодоров

30май/22
Никола Тодоров

София – болният субект на България

Ние нямаме закон за столицата. Имаме „закон за териториалното деление на Столичната община и големите градове”, който не урежда функциите, които трябва да изпълнява една столица. Към момента столицата София е: административен център; културен център; образователенRead More…

27май/22
Никола Тодоров

Железния закон на олигархията

Железния закон на олигархията Напоследък наблюдаваме събития, които провокират темата за олигарсите. Политици, медии, социолози, политолози, синдикални дейци и телевизионни водещи се опитват по всякакъв начин да прехвърлят този въпрос в средата на бизнеса. . Поводът за тазиRead More…

27май/20
Никола Тодоров

Архитектон Алекси Рилец – патриарх на българската архитектура

Каквато е културата на един народ такъв е и стандартът му на живот. Това е постулат, принцип, закон. Щом е така, възниква въпросът има ли факти, които деформират националната ни култура и преди всичко нейните белези.Read More…