УНИКАЛНИ 6

Определете ШЕСТ УНИКАЛНИ ФАКТА за вашето населено място, което го отличава от останалите и с което да бъде запомнено от гостите и туристите, които ще го посетят (известни личности, природни дадености, културни забележителности, навици от бита и народопсихологията и т.н.).
За всеки факт – не повече от 5-6 реда.

Изпратете списъка с УНИКАЛНИ 6 на адрес:
info@mapsbg.com
и ние ще го публикуваме като любопитна информация.