ТРОЯНСКИТЕ КОНЕ НА ВИРУСА

ТРОЯНСКИТЕ КОНЕ НА ВИРУСА

Човекът с вирус похитен е,
коварен вирус – на страха.
Зараза пръсна като семе
жестока люспеста ръка.

Правителства – марионетки
са днес троянските коне,
но правиха си криви сметки
да властват още дълго… Не!

Защото вдига се вълната
на страшния народен гняв!
Гладът ще помете лъжата,
ще разберем кой крив, кой прав!

И на любимата планета
любов и разум ще цари!
Че някога бил вълк Човекът –
легенда за изтекли дни.

Рада Капралова
2 април 2020