НАЦИОНАЛНАТА ДЕТСКА БОЛНИЦА! КЪДЕ ДА БЪДЕ?

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО В ПРОВИНЦИЯТА!

Най-добре – в Плевен.

ВАЖНА СТЪПКА за децентрализация на София и насочване на гарантирани парични потоци към провинцията. Отново даваме линк към поста “СОФИЯ – БОЛНИЯТ СУБЕКТ НА БЪЛГАРИЯ”.