Област Стара Загора

Рег. номер
НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕНО МЯСТО ОБЩИНА
1086 Пейчо Минев -1905 г. СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
912 Христо Ботев 1908 СЕЛО ВЕРЕН БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1084 Трифон Бонев-1926г. СЕЛО ГОЛЯМ ДОЛ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
849 Отец Паисий-1928 СЕЛО ГОРНО БЕЛЕВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
3105 Кирил и Методий -1956 СЕЛО ГОРНО НОВО СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
390 Христо Ботев-1926 СЕЛО ГРАНИТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1085 Искра-1934 СЕЛО ДОЛНО НОВО СЕЛО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1007 Иван Белев-1908 г. СЕЛО КОЛЮ МАРИНОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
3384 Отец Паисий-1934 г. СЕЛО МАРКОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1128 Саморазвитие-1907 СЕЛО МЕДОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1066 Отец Паисий -1928година СЕЛО МИРОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
2690 Отец Паисий-1927 СЕЛО НАЙДЕНОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1053 Светлина-1921 СЕЛО ОПЪЛЧЕНЕЦ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1052 Павел Матев 1922 СЕЛО ОРИЗОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1054 Христо Ботев-1927г. СЕЛО ПАРТИЗАНИН БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
526 Просвета -1946 СЕЛО ПЛОДОВИТОВО БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
506 Просвета 1963г. СЕЛО ПРАВОСЛАВ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1083 Просвета-1927год. СЕЛО СЪЕДИНЕНИЕ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1142 Пробуда -1928 година СЕЛО СЪРНЕВЕЦ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
527 Христо Ботев-1927год. СЕЛО ЧЕРНА ГОРА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ
1040 Войвода Генчо Къргов-1920г. ГРАД ГУРКОВО ГУРКОВО
1295 Неделчо Попов -1939 СЕЛО КОНАРЕ ГУРКОВО
511 Изгрев-1924г. СЕЛО ПАНИЧЕРЕВО ГУРКОВО
1736 Просвета -1911г. ГРАД ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО
1738 Мара Станева -1927 г. ГРАД ГЪЛЪБОВО ГЪЛЪБОВО
1740 Никола Г. Астаджов-1926 СЕЛО АПРИЛОВО ГЪЛЪБОВО
1744 Георги Сава Раковски-1921г. СЕЛО ГЛАВАН ГЪЛЪБОВО
1742 Народно самообразование-1925г. СЕЛО ИСКРИЦА ГЪЛЪБОВО
1741 Развитие-1921 СЕЛО МЕДНИКАРОВО ГЪЛЪБОВО
1739 Зора-1928г. СЕЛО МУСАЧЕВО ГЪЛЪБОВО
1743 Христо Ботев-1907г. СЕЛО МЪДРЕЦ ГЪЛЪБОВО
1737 Отец Паисий-1924 г. СЕЛО ОБРУЧИЩЕ ГЪЛЪБОВО
1745 Отец Паисий-1937г. СЕЛО ПОМОЩНИК ГЪЛЪБОВО
323 Възродена Искра-2000 ГРАД КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК
2055 Искра -1860 ГРАД КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК
2949 Жар 2002 ГРАД КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК
3100 Турско народно читалище Прогрес 2004 ГРАД КАЗАНЛЪК КАЗАНЛЪК
877 Светлина -1861 ГРАД ШИПКА КАЗАНЛЪК
2780 Любен Каравелов-1921 СЕЛО БУЗОВГРАД КАЗАНЛЪК
3582 Възраждане – 2014 СЕЛО БУЗОВГРАД КАЗАНЛЪК
570 Зора -1902 СЕЛО ГОЛЯМО ДРЯНОВО КАЗАНЛЪК
1124 Отец Паисий -1931 СЕЛО ГОРНО ИЗВОРОВО КАЗАНЛЪК
354 Отец Паисий-1905 СЕЛО ГОРНО ЧЕРКОВИЩЕ КАЗАНЛЪК
407 Петко Маналов-1932 СЕЛО ДОЛНО ИЗВОРОВО КАЗАНЛЪК
1251 Светлина-1904 СЕЛО ДУНАВЦИ КАЗАНЛЪК
418 Братство 1869 СЕЛО ЕНИНА КАЗАНЛЪК
674 Пробуда -1920 СЕЛО КОПРИНКА КАЗАНЛЪК
830 Цвятко Радойнов-1885 СЕЛО КРЪН КАЗАНЛЪК
225 Хаджи Димитър -1927 г. СЕЛО КЪНЧЕВО КАЗАНЛЪК
309 Просвета-1908 СЕЛО ОВОЩНИК КАЗАНЛЪК
279 Христо Ботев-1897 СЕЛО РОЗОВО КАЗАНЛЪК
96 Светлина -1928 г. СЕЛО РЪЖЕНА КАЗАНЛЪК
970 Просвета-1902 СЕЛО СРЕДНОГОРОВО КАЗАНЛЪК
1303 Звезда -1918 СЕЛО ХАДЖИДИМИТРОВО КАЗАНЛЪК
1327 Антон Страшимиров-1909 СЕЛО ЧЕРГАНОВО КАЗАНЛЪК
517 Освобождение -1884 СЕЛО ШЕЙНОВО КАЗАНЛЪК
1126 Алеко Константинов -1919 СЕЛО ЯСЕНОВО КАЗАНЛЪК
416 Пробуда-1869 ГРАД МЪГЛИЖ МЪГЛИЖ
2080 Васил Левски-1942 СЕЛО БОРУЩИЦА МЪГЛИЖ
576 Народна просвета-1889 г. СЕЛО ВЕТРЕН МЪГЛИЖ
276 Развитие-1921г. СЕЛО ДЪБОВО МЪГЛИЖ
253 Напредък-1902 г. СЕЛО ЗИМНИЦА МЪГЛИЖ
137 Заря-1905г. СЕЛО ТУЛОВО МЪГЛИЖ
97 Наука -1905 г. СЕЛО ШАНОВО МЪГЛИЖ
1169 Просвета-1929г. СЕЛО ЮЛИЕВО МЪГЛИЖ
3271 Гео Милев-1926 г. СЕЛО ЯГОДА МЪГЛИЖ
275 Васил Левски 1923 ГРАД НИКОЛАЕВО НИКОЛАЕВО
107 Къньо Едрев Папазов-1928 СЕЛО ЕДРЕВО НИКОЛАЕВО
126 Христо Смирненски-1899 СЕЛО ЕЛХОВО НИКОЛАЕВО
277 Зорница-1928 СЕЛО НОВА МАХАЛА НИКОЛАЕВО
3014 Възраждане-1928 СЕЛО БЯЛ ИЗВОР ОПАН
457 Пробуда-1925г. СЕЛО БЯЛО ПОЛЕ ОПАН
424 Димитър Ангелов-1932 СЕЛО ВАСИЛ ЛЕВСКИ ОПАН
3064 Васил Левски-1924 СЕЛО ВЕНЕЦ ОПАН
721 Захарий Княжески – 1931г. СЕЛО КНЯЖЕВСКО ОПАН
3001 Саморазвитие-1928 година СЕЛО КРАВИНО ОПАН
1547 Развитие -1912 СЕЛО ОПАН ОПАН
1467 Христо Ботев -1927 СЕЛО ПЪСТРЕН ОПАН
1654 Самообразование-1921 СЕЛО СРЕДЕЦ ОПАН
2993 Пробуда 1 СЕЛО СТОЛЕТОВО ОПАН
555 Светлина-1927 СЕЛО ТРАКИЯ ОПАН
3013 Даньо Василев-1925 СЕЛО ЯСТРЕБОВО ОПАН
3622 Марко Ганчев 2016 СЕЛО ЯСТРЕБОВО ОПАН
2867 Напред-1903г. ГРАД ПАВЕЛ БАНЯ ПАВЕЛ БАНЯ
357 Кирил и Методий-1896г. СЕЛО АЛЕКСАНДРОВО ПАВЕЛ БАНЯ
103 Съзнание-1921г.-с. Асен СЕЛО АСЕН ПАВЕЛ БАНЯ
463 Обнова-1869 г. СЕЛО ГАБАРЕВО ПАВЕЛ БАНЯ
1642 Светлина 1905 СЕЛО ГОРНО САХРАНЕ ПАВЕЛ БАНЯ
413 Иван Вазов-1881г. СЕЛО ДОЛНО САХРАНЕ ПАВЕЛ БАНЯ
371 Михаил Захариев-1909г. СЕЛО МАНОЛОВО ПАВЕЛ БАНЯ
2140 Георги Бенковски – 1928 СЕЛО ОСЕТЕНОВО ПАВЕЛ БАНЯ
3189 Просвета-1919-с. Скобелево СЕЛО СКОБЕЛЕВО ПАВЕЛ БАНЯ
111 Чудомир-1905 СЕЛО ТУРИЯ ПАВЕЛ БАНЯ
283 Борис Беров 1903 г. СЕЛО ТЪЖА ПАВЕЛ БАНЯ
333 Зора 1903г. СЕЛО ТЪРНИЧЕНИ ПАВЕЛ БАНЯ
809 Гео Милев-1893г. ГРАД РАДНЕВО РАДНЕВО
3183 Просвета-1915г. ГРАД РАДНЕВО РАДНЕВО
2598 Просвета-1933г. СЕЛО БЕЛИ БРЯГ РАДНЕВО
2557 Груди Филипов -1920 г. СЕЛО БОЗДУГАНОВО РАДНЕВО
2599 Светлина 1927 г. СЕЛО ДАСКАЛ-АТАНАСОВО РАДНЕВО
2640 Георги Райчев-1959г. СЕЛО ЗЕМЛЕН РАДНЕВО
3341 Митьо Станев СЕЛО ЗНАМЕНОСЕЦ РАДНЕВО
2597 Христо Ботев-1929 СЕЛО КОВАЧЕВО РАДНЕВО
2268 Развитие-1860 СЕЛО КОЛАРОВО РАДНЕВО
3258 Искра-1927г. СЕЛО ЛЮБЕНОВО РАДНЕВО
3272 Достоевски-1928г. СЕЛО ПОЛСКИ ГРАДЕЦ РАДНЕВО
2295 Съзнание -1871 г. СЕЛО СЪРНЕВО РАДНЕВО
3251 Порбуда – 2007г. СЕЛО ТОПОЛЯНЕ РАДНЕВО
2307 Светлина-1910г. СЕЛО ТРОЯНОВО РАДНЕВО
2613 Знание-1914г. СЕЛО ТРЪНКОВО РАДНЕВО
271 Родина-1860 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
423 Даскал Петър Иванов-1988 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
773 Георги Бакалов-1933 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
954 Св.Климент Охридски-1858 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1697 Отец Паисий-1947 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1698 Железник-1988 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1914 Кольо Ганчев 1940 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
2021 Пробуда ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3114 Георги Илиев ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3123 Николай Лилиев-2005 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3549 Св.Св.Кирил и Методий 2013 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3550 Тракия-2013 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3653 Наследство 2017 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
3661 Настроение 2017 ГРАД СТАРА ЗАГОРА СТАРА ЗАГОРА
1482 Светлина-1928 СЕЛО АРНАУТИТО СТАРА ЗАГОРА
1773 Пробуда-1928год. СЕЛО БЕНКОВСКИ СТАРА ЗАГОРА
1333 Иванка Терзиева-1927 СЕЛО БОГОМИЛОВО СТАРА ЗАГОРА
3480 Св.Св.Кирил и Методий-2010год. СЕЛО БОРИЛОВО СТАРА ЗАГОРА
3355 Св. Патриарх Евтимий-1935 СЕЛО БОРОВО СТАРА ЗАГОРА
1424 Христо Ботев-1929г. СЕЛО БРАТЯ КУНЧЕВИ СТАРА ЗАГОРА
1684 Васил Левски 1921г. СЕЛО БЪДЕЩЕ СТАРА ЗАГОРА
1919 Пробуда-1927 СЕЛО ГОРНО БОТЕВО СТАРА ЗАГОРА
943 Развитие-1878г. СЕЛО ДЪЛБОКИ СТАРА ЗАГОРА
1685 Просвета-1927г. СЕЛО ЕЛЕНИНО СТАРА ЗАГОРА
3390 Кирил и Методий-1931г. СЕЛО ЕЛХОВО СТАРА ЗАГОРА
3215 Пробуда -1928 СЕЛО ЗАГОРЕ СТАРА ЗАГОРА
1696 Пробуда-1928 СЕЛО ЗМЕЙОВО СТАРА ЗАГОРА
1502 Съзнание-1900 г. СЕЛО КАЗАНКА СТАРА ЗАГОРА
1966 Благоразумие-1927 СЕЛО КАЛИТИНОВО СТАРА ЗАГОРА
957 Възраждане-1927 СЕЛО КАЛОЯНОВЕЦ СТАРА ЗАГОРА
3464 Родолюбци-2010 СЕЛО КАЛОЯНОВЕЦ СТАРА ЗАГОРА
1485 Изгрев-1921 г. СЕЛО КИРИЛОВО СТАРА ЗАГОРА
2719 Просвета 1927 СЕЛО КОЗАРЕВЕЦ СТАРА ЗАГОРА
1664 Светлина-1919г. СЕЛО ЛОЗЕН СТАРА ЗАГОРА
1101 Зора-1929 СЕЛО ЛЯСКОВО СТАРА ЗАГОРА
2352 Пробуда-1928 СЕЛО МАДЖЕРИТО СТАРА ЗАГОРА
1600 Св.Св.Кирил и Методий-1921 СЕЛО МАЛКА ВЕРЕЯ СТАРА ЗАГОРА
3431 Митьо Станев-1929 СЕЛО МАЛКО КАДИЕВО СТАРА ЗАГОРА
1481 Пробуда-1921Г. СЕЛО МИХАЙЛОВО СТАРА ЗАГОРА
1710 Свети Климент Охридски-1930 СЕЛО МОГИЛА СТАРА ЗАГОРА
584 Гранит СЕЛО НОВО СЕЛО СТАРА ЗАГОРА
547 Развитие-1918г. СЕЛО ОРЯХОВИЦА СТАРА ЗАГОРА
1888 Пробуда СЕЛО ОСТРА МОГИЛА СТАРА ЗАГОРА
1287 Христо Ботев-1928г. СЕЛО ПАМУКЧИИ СТАРА ЗАГОРА
2957 Св.Св.Кирил и Методий 2002 СЕЛО ПЕТРОВО СТАРА ЗАГОРА
1678 Просвета-1930г. СЕЛО ПЛОСКА МОГИЛА СТАРА ЗАГОРА
3393 Отец Паисий – Хилендарски 1930 год. СЕЛО ПОДСЛОН СТАРА ЗАГОРА
1162 Димитър Наумов-1908г. СЕЛО ПРЕСЛАВЕН СТАРА ЗАГОРА
3058 Свети Преподобномъченик Игнатий Старозагорски-2004 СЕЛО ПРЕСЛАВЕН СТАРА ЗАГОРА
1129 Христо Ботев-1928г.-с. Пряпорец СЕЛО ПРЯПОРЕЦ СТАРА ЗАГОРА
1198 Напредък-1927г. СЕЛО ПШЕНИЧЕВО СТАРА ЗАГОРА
444 Отец Паисий-1906 СЕЛО РАКИТНИЦА СТАРА ЗАГОРА
3317 Тракия-2007г. СЕЛО РАКИТНИЦА СТАРА ЗАГОРА
1659 Съзнание-1938г. СЕЛО РУМАНЯ СТАРА ЗАГОРА
1185 Развитие-1923г. СЕЛО САМУИЛОВО СТАРА ЗАГОРА
1202 Просвета-1898 СЕЛО СЛАДЪК КЛАДЕНЕЦ СТАРА ЗАГОРА
292 Христо Ботев-1952 СЕЛО СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ СТАРА ЗАГОРА
1331 Христо Ботев-1926г. СЕЛО СТРЕЛЕЦ СТАРА ЗАГОРА
1579 Пробуда-1928г. СЕЛО СУЛИЦА СТАРА ЗАГОРА
2241 Искра-1921г. СЕЛО ХАН АСПАРУХОВО СТАРА ЗАГОРА
2001 Съзнание-1933 г. СЕЛО ХРИСТИЯНОВО СТАРА ЗАГОРА
2197 Стефан Генчев-1901г. СЕЛО ХРИЩЕНИ СТАРА ЗАГОРА
838 Пробуда-1925 СЕЛО ЯВОРОВО СТАРА ЗАГОРА
1200 П.К. Яворов 1867 ГРАД ЧИРПАН ЧИРПАН
3558 Димитър Данаилов – 2013 ГРАД ЧИРПАН ЧИРПАН
1079 Св.Св.Кирил и Методий-1927 СЕЛО ВИНАРОВО ЧИРПАН
1205 Наука -1907г. СЕЛО ГИТА ЧИРПАН
1032 Просвета -1922 г. СЕЛО ДИМИТРИЕВО ЧИРПАН
1910 Просвета 1928 СЕЛО ДЪРЖАВА ЧИРПАН
3254 Селски будилник 1906 СЕЛО ЗЕТЬОВО ЧИРПАН
3104 Селска пробуда – 1927 СЕЛО ЗЛАТНА ЛИВАДА ЧИРПАН
3259 П. К. Яворов-1928г. СЕЛО ИЗВОРОВО ЧИРПАН
3265 Отец Паисий -1920г. СЕЛО МАЛКО ТРЪНОВО ЧИРПАН
3072 Петко Колев Гъбев -1930 СЕЛО МОГИЛОВО ЧИРПАН
3108 Христо Ботев 1874г. СЕЛО РУПКИТЕ ЧИРПАН
2043 Петко Стоянов 1927 СЕЛО СВОБОДА ЧИРПАН
3084 Пробуждане -1870 СЕЛО СПАСОВО ЧИРПАН
3256 Отец Паисий-1903 СЕЛО СРЕДНО ГРАДИЩЕ ЧИРПАН
3646 Стоян Заимов 2016 СЕЛО СТОЯН-ЗАИМОВО ЧИРПАН
3127 Просвета 2005 СЕЛО ЦЕЛИНА ЧИРПАН
3262 Пробуда 1924 СЕЛО ЦЕНОВО ЧИРПАН
3151 Ахинора-2006г. СЕЛО ЯВОРОВО ЧИРПАН
3073 Св.Св.Кирил и Методий-1928г. СЕЛО ЯЗДАЧ ЧИРПАН

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *