ЧИТАЛИЩА

ТУК ЩЕ БЪДЕ ПРЕДСТАВЯНА ИНФОРМАЦИЯТА ЗА ЧИТАЛИЩАТА.
Тя ще бъде съпроводена със снимки на читалището и на Председателя на читалището.

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ С АБОНАМЕНТ: 36 ЛВ. ЗА 1 ГОДИНА.

ЗА АБОНИРАЛИТЕ СЕ ДО 30 ЮЛИ 2019 Г. ЦЕНА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ: 24 ЛВ.
АБОНАМЕНТЪТ ЩЕ ВАЖИ ДО КРАЯ НА 2019 И ЗА ЦЯЛАТА 2020 Г.

ЗА ЗАЯВКИ:
0898 671 361
mapmediabg@gmail.com