Карта на читалищата

В края на 2017 г. всички български читалища са вписани в регистъра на ЮНЕСКО.

Описани са като центрове за съхраняване на добрите практики за опазване на нематериалното културно наследство. Аргументите за това международно признание се коренят във факта, че тези средища  успяват да останат живи обществени институции, в които националната култура се възпитава и предава през поколенията до наши дни.