От 1995 година издателството работи в областта на географските информационни системи и тяхното приложение за изработка на картографски продукти.

Собственик и управител е инж. Никола Петков Тодоров – магистър по право.

ХРОНОЛОГИЯ НА НАШИТЕ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ

 1. 1995 г.
  Създадохме и поддържахме актуализирана база данни с нормативната уредба по видове законодателство.
 2. 2000 г.
  Създадохме цифрова база данни за България и изработихме подробни административни карти на България и на всички области и общини.
 3. 2003 г.
  Издадохме Пътен атлас на България в мащаб 1:200 000, който трайно се нареди като бестселър сред нашите продукти, както и Bulgaria – Road Atlas в мащаб 1:250 000
 4. 2005 г.
  По поръчка на Министерството на околната среда и водите изработихме Водностопанска карта на България в М 1: 200 000 и размери 280 х 200 см.
 5. 2007 г.
  По повод членството ни в Европейския съюз изработихме карта Интеграция на европейските държави след Втората световна война, съдържаща подробна картна и статитстическа информация за държавите от Европа, както и хронология на разширяването на Европейския съюз.
 6. 2007 г.
  По поръчка на Министерството на държавната администрация и административната реформа изработихме двуезичен Административен атлас на България, съдържащ карта и статистическа информация за всички области. Също така по проекта за транслитерация на българските наименования изработихме двуезични административни карти на България в мащаб 1:400 000.
 7. 2009 г.
  По поръчка на Министерството на земеделието и храните изработихме хидромелиоративни карти на България и всички региони.
 8. 2010 г.
  По поръчка на Басейнова дирекция изработихме Хидрографска карта на България.
 9. 2011 г.
  Актуализирахме статистическата информация в базата данн за населението по населени места след Преброяване 2011. По традиция всяка година актуализираме данните за населението, които се публикуват от Националния статистически институт.
 10. 2012 г.
  По българо-гръцки проект за трансгранично сътрудничество издадохме карта с туристически маршрути По стъпките на Орфей и Евридика
 11. 2013 г.
  По поръчка на Министерството на транспорта и съобщенията изработихме Транспортна карта на България с европейските транспортни коридори.
 12. 2014 г.
  По поръчка на Министерство на правосъдието изработихме Карта на съдебните райони на България.
 13. 2016 г.
  Издадохме уникална историческа карта Трета българска държава – хронология на властта, съдържаща информация за всички правителствени и държавни глави от 1878 г. насам.
 14. 2017 г.
  Издадохме уникална карта Литературна България, съдържаща информация за известни български писатели и поети
 15. 2018 г.
  Издадохме уникална карта Литературна Европа, съдържаща информация за известни европейски писатели и поети
 16. 2019 г.
  По поръчка на Кристалина Георгиева изработихме едроформатна политическа карта на света на английски език
 17. 2019 г.
  Съвместно с катедрата по икономика към Пловдивския университет издадохме уникална карта Нобеловите лауреати по икономика
 18. 2020 г.
  По поръчка на предприятие Язовири и каскади АД изработихме едроформатни карти на България в мащаб 1:200 000 и размери 270 х 200 см.
 19. 2021 г.
  По корпоративна поръчка изработихме най-голямата си карта на град София с размери 385 х 250 см.