МАМПМЕДИА Е СРЕДА ЗА СПОДЕЛЯНЕ НА ЦЕННОСТИ И КАУЗИ ОТ ДУХОВНАТА СФЕРА, ПРЕДСТАВЕНИ НА РЕГИОНАЛНО НИВО.